Ikon för Rikstermbanken

torrsubstans

svensk term: torrsubstans
definition:

återstod efter det att de flyktiga beståndsdelarna har dunstat

anmärkning:

Torrsubstansen anges vanligen i procent.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992