Ikon för Rikstermbanken

tixotropt lim

svensk term: tixotropt lim
definition:

lim som blir mer lättflytande om det påverkas mekaniskt, t.ex. vid omröring eller pensling

anmärkning:

Flera limtyper har i dag större eller mindre grad av tixotropi.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992