Ikon för Rikstermbanken

takvinkel

svensk term: takvinkel
definition:

vinkel mellan tak och vägg

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992