Ikon för Rikstermbanken

täckförmåga

svensk term: täckförmåga
definition:

rekommenderad förbrukning av lim, lack e.d.

anmärkning:

Täckförmåga anges i m² per liter, dvs. det antal m² som skall täckas med 1 liter för att färg, lack e.d. för att man skall erhålla rätt funktion hos skiktet.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992