Ikon för Rikstermbanken

stopprand

svensk term: stopprand
definition:

synlig rand på grund av ojämnt avstånd mellan tuftraderna eller variation i öglehöjd hos tuftad matta

anmärkning:

Ojämnheten beror på den minskade hastigheten vid start- och stopptillfällen vid tillverkningen.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992