Ikon för Rikstermbanken

stomljud

svensk term: stomljud
definition:

ljud som fortplantas via en byggnads stomme

anmärkning:

Stomljud kan exempelvis härröra från gång på bjälklag, från hissmotor, från vattenledning.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992