Ikon för Rikstermbanken

stapelfibrer

svensk term: stapelfibrer
definition:

fibrer med sådan längd och övriga egenskaper att den tillsammans med likartade fibrer kan ordnas och bilda garn genom någon form av spinnprocess

anmärkning:

Benämningen stapel kan användas som förled till fiberslagsnamn för att ange att fiberlängden är relativt kort, t.ex. stapelnylon.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992