Ikon för Rikstermbanken

spont

svenska termer: spont
spontfog
definition:

fog som bildas med not och fjäder

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992