Ikon för Rikstermbanken

spacefärgning

svensk term: spacefärgning
definition:

färgning av garn med hjälp av tryckförfarande

anmärkning:

Olika metoder finns, t ex:

1. Garnet stickas till en s.k. slang som får gå genom en tryckmaskin. Efter torkning och fixering repas garnet upp och spolas på koner.

2. Garnet varpas på garnbommar som sedan matas genom tryckvalsar. Därefter spolas garnet åter upp på koner.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992