Ikon för Rikstermbanken

släppmedel

svensk term: släppmedel
definition:

ämne som används för att täcka ytor där man inte önskar vidhäftning mot andra ytor eller ämnen

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992