Ikon för Rikstermbanken

sickling

svensk term: sickling
definition:

avjämning av ytor genom skrapning med ett handverktyg, sickel

anmärkning:

Sickling utförs exempelvis på parkettstav.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992