Ikon för Rikstermbanken

relativ fuktighet

svensk term: relativ fuktighet
beteckning/formel: RF
definition:

lufts verkliga fuktinnehåll i förhållande till luftens fuktinnehåll i mättat tillstånd

anmärkning:

Relativ fuktighet anges ofta som % RF.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992