Ikon för Rikstermbanken

primer

svensk term: primer
definition:

ämne, vanligen i flytande form, avsett för förbehandling av ytor för att förbättra vidhäftningen för spackelmassa, lim eller fogningsmaterial som skall påföras

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992