Ikon för Rikstermbanken

polyuretan

svensk term: polyuretan
definition:

härdplast som i mycket tunna skikt används på golvbeläggningar för att förstärka slitskiktet och ge goda yt- och städegenskaper

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992