Ikon för Rikstermbanken

plastmatta

svensk term: plastmatta
definition:

golvbeläggningsmaterial av vinylplast med eller utan underlag

anmärkning:

Plastmattor med underlag levereras i våder med 1 200–2 000 mm bredd och 20–35 m längd. Tjockleken vanligen från 2,0 till 5,0 mm. Plastskiktet kan endera vara homogent, dvs. bestå av ett enda skikt, eller skiktat, dvs. bestå av två eller flera laminerade skikt. Fyllmedelshalten i plastskiktet är vanligen under 45 volymprocent. Vanliga underlag är skum av expanderad PVC, filt av syntetiskt material eller mineralfiberpapp.

Plastmattor utan underlag levereras i våder med 1 200–2 000 mm bredd och ca 20 m längd. Tjocklekar vanligen 1,5 eller 2,0 mm. Kan vara homogena eller skiktade. Fyllmedelshalt vanligen under 45 volymprocent.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992