Ikon för Rikstermbanken

planskum

svenska termer: planskum
foam
definition:

slät baksidesbeläggning av företrädesvis expanderad latex anbringad på textila mattor

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992