Ikon för Rikstermbanken

pigment

svensk term: pigment
definition:

olösligt, finkornigt färgämne

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992