Ikon för Rikstermbanken

oorganiska fibrer

svensk term: oorganiska fibrer
definition:

fibrer från mineral

anmärkning:

Vanligast förekommande är olika former av metallfibrer.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992