Ikon för Rikstermbanken

nitrillim

svensk term: nitrillim
definition:

lim baserat på nitrilgummi (akrylnitril)

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992