Ikon för Rikstermbanken

neoprenlim

svensk term: neoprenlim
definition:

lim baserat på polykloropren

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992