Ikon för Rikstermbanken

nålstopp

svensk term: nålstopp
definition:

klart markerade nålhål över hela mattbredden

anmärkning:

Nålstopp beror på den minskade hastigheten vid start- och stopptillfällen vid tillverkningen av nålade mattor.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992