Ikon för Rikstermbanken

mjukgörarbeständighet

svensk term: mjukgörarbeständighet
definition:

limfogs förmåga att motstå inverkan av mjukningsmedlen från mjuka PVC-material

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992