Ikon för Rikstermbanken

migrering

svensk term: migrering
definition:

oönskad vandring av ett ämne i ett polymermaterial antingen till ytan på materialet eller till angränsande material

anmärkning:

Om en mjukgörare från t.ex. en PVC-matta vandrar in i limfogen säger man att mjukgöraren migrerar in i fogen. Migrering kan även innebära att färgpigment m.m. vid direktkontakt med t.ex. mjukgjord PVC kan vandra över och orsaka missfärgning i PVC:n.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992