Ikon för Rikstermbanken

limförbrukning

svensk term: limförbrukning
definition:

faktisk åtgång av lim vid golvläggning

anmärkning:

Limförbrukning anges oftast i antal m² som täckts av lim i en 1-litersförpackning när hänsyn har tagits till spill samt ojämn dosering och ojämn spridning.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992