Ikon för Rikstermbanken

lagringstid

svensk term: lagringstid
definition:

tid under vilken produkt är funktionsduglig

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992