Ikon för Rikstermbanken

längdskarv

svensk term: längdskarv
definition:

fog i beläggning eller beklädnad, parallell med varans längdriktning

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992