Ikon för Rikstermbanken

läggningstemperatur

svensk term: läggningstemperatur
definition:

temperatur i luft, underlag och material vid monteringstillfället

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992