Ikon för Rikstermbanken

ispackling

svensk term: ispackling
definition:

utfyllning av sprickor, mindre håligheter och skador med spackelmassa

anmärkning:

På trägolv görs ispacklingen med spackelmassa som är bruten i kulör med omgivande yta.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992