Ikon för Rikstermbanken

interminggarn

svensk term: interminggarn
definition:

osnott garn i vilket fibrerna hålls samman genom att de oregelbundet virvlats om varandra

anmärkning:

Interminggarn tillverkas genom att man med hjälp av luftströmmar (air jets) får fibrerna att binda sig samman. Genom t.ex. intermingling av två eller flera garner med olika färgupptagningsförmåga erhålles melangeeffekter.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992