Ikon för Rikstermbanken

hellimning

svensk term: hellimning
definition:

limning genom bestrykning av hela ytan

anmärkning:

Hellimning förekommer vid enkellimning och kontaktlimning samt vid limning av not och fjäder längs hela golvbrädan.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992