Ikon för Rikstermbanken

harts

svensk term: harts
definition:

organiskt bindemedel med relativt låg molekylvikt

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992