Ikon för Rikstermbanken

garnnumrering

svensk term: garnnumrering
definition:

beteckningssystem för fibers grovlek

anmärkning:

Kan göras antingen som

tex = gram per 1000 m

dtex = gram per 10 000 m (vanligast för mattgarner)

ktex = gram per 1 m

den (denier) = gram per 9000 m

Nm (nr metriskt) = meter per gram

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992