Ikon för Rikstermbanken

fyllmedel

svenska termer: fyllmedel
fyllnadsmedel
definition:

finkornigt fast ämne med ringa täckförmåga och färgningsförmåga, avsett att dryga ut lim, spackel och färg eller att förbättra vissa egenskaper

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992