Ikon för Rikstermbanken

fuktspärr

svensk term: fuktspärr
definition:

skikt som skall hindra både skadlig ångtransport och kapillärtransport

anmärkning:

Skiktet kan bestå av exempelvis asfaltpapp, plastfolie eller luftspaltbildande skivor av HD polyeten. Ej att förväxla med fuktisolering.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992