Ikon för Rikstermbanken

fuktisolering

svensk term: fuktisolering
definition:

tillfällig spärr mot byggfukt

anmärkning:

Fuktisolering utföres genom påstrykning av flytande PVDC.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992