Ikon för Rikstermbanken

fukthalt

svensk term: fukthalt
definition:

vikt- eller volymprocent fukt räknat på material i fuktigt tillstånd

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992