Ikon för Rikstermbanken

fluorcarbon

svensk term: fluorcarbon
definition:

vätska som sprayas på mattluggen för att ge mattan bättre egenskaper med hänsyn till nersmutsning och fläckborttagning

anmärkning:

Appliceras även direkt på fibern i samband med fiberframställningen. Exempel på handelsnamn: Antron Ultra Plus.

exempel:

Exempel på handelsnamn: Scotchguard och Teflon.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992