Ikon för Rikstermbanken

flampunkt

svensk term: flampunkt
definition:

lägsta temperatur vid vilken ett ämne antänds

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992