Ikon för Rikstermbanken

dräneringslager

svensk term: dräneringslager
definition:

lager avsett att tillfälligt magasinera fritt vatten i marken och därefter avleda det till en ledning eller motsvarande

anmärkning:

Ett dräneringslager är inte avsett att vara kapillärbrytande.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992