Ikon för Rikstermbanken

diffusion

svensk term: diffusion
definition:

vandring av ett ämnes atomer eller molekyler in i ett annat ämne, vanligen från plats med hög koncentration till plats med låg koncentration

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992