Ikon för Rikstermbanken

densitet

svensk term: densitet
definition:

förhållandet mellan en materialmängds massa och volym

anmärkning:

Enhet: 1 kg/m³, 1 g/ml etc. ”Specifik vikt”, ”täthet” och ”volymvikt” är äldre benämningar på densitet.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992