Ikon för Rikstermbanken

bredspackling

svensk term: bredspackling
definition:

spackling av en yta i sin helhet

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992