Ikon för Rikstermbanken

bindetid

svensk term: bindetid
definition:

tid det tar för limfog att erhålla tillräcklig hållfasthet för sitt ändamål

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992