Ikon för Rikstermbanken

beläggning

svensk term: beläggning
definition:

ytskikt på golv, trappor eller andra golvytor

anmärkning:

Ytskikt som påförs i flytande form, t.ex. färg, räknas inte som beläggning.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992