Ikon för Rikstermbanken

beklädnad

svensk term: beklädnad
definition:

ytskikt på vägg eller i tak

anmärkning:

Ytskikt som påförs i flytande form, t.ex. färg, räknas inte som beklädnad.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992