Ikon för Rikstermbanken

användbarhetstid

svenska termer: användbarhetstid
brukstid
pot life
definition:

tid inom vilken lim eller spackelmassa måste förbrukas efter tillblandning

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992