Ikon för Rikstermbanken

alkaliebeständighet

svensk term: alkaliebeständighet
definition:

ämnes motståndsförmåga mot inverkan av alkalisk fukt t.ex. betongfukts inverkan på lim

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992