Ikon för Rikstermbanken

ångspärr

svensk term: ångspärr
definition:

materialskikt avsett att hindra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992