Ikon för Rikstermbanken

ånggenomgångsmotstånd

svensk term: ånggenomgångsmotstånd
definition:

skikts förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet

anmärkning:

Ånggenomgångsmotståndet uttrycks i s/m.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992