Ikon för Rikstermbanken

tullunion

svensk term: tullunion
definition:

handelspolitiskt samarbete där flera länder avskaffar tullarna gentemot varandra och inför en gemensam tullnivå gentemot omvärlden

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista